ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ УСЛУГИ 24/7

 

         Ако сте собственик на предприятие, главен мениджър, супервайзор или отговорник за даден склад, то със сигурност в даден момент ще се нуждаете от помощ за товаро-разтоварни дейности. Когато камионът, който трябва да бъде разтоварен чака и е необходимо стоката да бъде изнесена от камиона, сложена на палети, фолирана и занесена в склада, то това е процес, който не може да търпи отлагане. Всяка фирма разполага с работници за този тип сложни от физическо естество дейности, но когато камионът е пристигнал по-късно и работното време е към края си или това се случва в отпускарси сезон, а сроковете за товаро-разтоварни дейности трябва да бъдат спазени, на помощ идват hamalite.com. Това е решението на всеки ваш проблем, свързан с товарене и разтоварване на стоки.

           Хамалите, работещи в hamalite.com, са обучени да сортират стоките по видове, да ги подреждат на палети, да фолират стоките на палета с машина за фолиране и след това с помощта на палетна количка да извозват стоките с палета в склада. Разбира се, някои складове притежават и по-модерти съоражения от палетна количка и стоките се извеждат с мотокари. Някои от нашите работници имат и такива умения. Важно е, когато заявявате вашата услуга, да споделите с какви съоражения разполагате, от какви конкретни услуги се нуждаете, какъв е срокът за тяхното изпълнение и др. Колкото повече информация дадете за това от какви конкретни дейности се нуждаете да бъдат извършени, толкова по-бързо работата ще бъде свършена и ще се получи максимална удовлетвореност.

           При нас работят хамали студенти, които влагат свежи сили в тази наистина изморителна работа. Хамалите работят прецизно и разделят стоките по видове, гледайки техния баркод. Когато складът е направен от големи помещения, в които директно да се поставят палетите, всичко се свежда до подреждането на стоките на палета, до тяхното фолиране с машина за фолиране и до извозването им в склада с палетна количка. Когато, обаче, складът е устроен така, че вътре в него да има много рафтове и стоките е необходимо да бъдат подредени в склада като са поставени в кашони, за да бъдат предпазени от фините прахови частици, с които могат да бъдат замърсени, тогава е необходимо стоките да бъдат махнати от палета и да бъдат подредени по рафтовете, което изисква допълнително време. Затова е много важно да се прецени каква конкретна работа трябва да бъде извършена, за да може всичко да приключи в уречения срок.

         Вие можете да разчитате на нас и когато се нуждаете от подреждане на стоките в склада или от почистване на склада. Нашите хамали могат да направят и своеобразна инвентаризация за вас и да преброят ръчно складовите наличности. Хамалите от hamalite.com проявяват прецизност и гъвкавост при изпълнение на своите задължения. Затова с тяхна помощ можете да имате точна информация за това какво има във вашия склад и къде се намира то. Всички хамалски услуги, вдигане на тежки предмети, както и товаро-разтоварни дейности могат да бъдат извършени бързо и лесно. При нас работят, както хора с дългогодишен опит, така и хамали студенти. Целта на нашата фирма е да ви помагаме, когато няма да кого да разчитате. Ние умело решаваме всички проблеми в сферата на товаренето на стоки в камион и тяхното разтоварване. Когато имате нужда от помощ, не мислете и не се чудете, а ни потърсете!